درباره شادان

 

شادان 

اينجا دنياي سي و خورده اي دختر كه هر روز با عشششق ميان سركارشون 😍❤️
سالن شادان در سال ١٣٩٥ با مديريت گلي عابدزاده و هنگامه سيه چهره تاسيس شد.

و در سال ١٣٩٧ سال ويژه و تخصصي عروس تاسيس شد

و در سال ١٣٩٨ شعبه سوم آموزشگاه فني و حرفه اي كشور تاسيس  شد
 و در سال ١٣٩٩دو شعبه در شهر جويبار تاسيس شد.

ما مفتخريم با ٤ شعبه فعال در سطح استان مازندران ميزبان شما عزيزان باشيم.